Tehtävä Suomelle

Tehtävä Suomelle on Suomen maabrändivaltuuskunnan
loppuraportti. Vuonna 2008 asetetun valtuuskunnan tehtävänä
on ollut luoda Suomelle strategia, joka saa maailman kääntymään
puoleemme entistä useammin. Brändityön tavoitteena on edistää
maamme taloutta, matkailua ja kansainvälistä asemaa. Ja tehdä Suo-
mesta entistä parempi paikka elää, asua ja tehdä työtä.

Suomikuvaa ei kehitetä kiiltokuvilla ja
kampanjoilla vaan konkreettisilla teoilla.
Tehtäviä on paljon ja niitä riittää meille jokaiselle.